Журнал реєстрації наказів з основної діяльності зразок


Журнал реєстрації наказів з основної діяльності зразок Скачать

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погоджувати ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом. Зразок наказу про суміщення професій з доплатою за вакантною посадою наведено у додатку 10. Тому (під час недостатньої завантаженості працівника за основною роботою) додаткові обов’язки щодо суміщення професій при укладенні трудового договору можуть встановлюватися і без доплати (додаток 11). З урахуванням технологічної можливості на виробничій дільниці хлібоприймальної діяльності на робочому місці слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин суміщувати посаду апаратника обробки зерна, яка є вакантною, і з метою оптимізації чисельності робітників. ДЕРЕВ’ЯНКУ Станіславу Васильовичу, апаратнику обробки зерна (транспортернику), за його згодою, виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування з 20 од. Транспортного устаткування до 30 од.

ТЕМАТИЧКИ Відпустки. Як увести до штатного розпису посаду для Оплата праці. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. З урахуванням цього має здійснюватися доплата бухгалтеру за збільшення обсягу виконуваних робіт за рахунок економії заробітної плати за вакантною посадою іншого бухгалтера. Зразок наказу на виконання додаткової роботи за вакантною посадою за згодою працівника наведено у додатку 6. Щодо оплати праці і технічного нормування. Відповідальність Державна служба. Хоча стаття 105 КЗпП прямо і не вказує на доплату за розширення зони обслуговування та на доплату за збільшення обсягу виконуваних робіт, можна зробити висновок, що вона поширюється і на ці доплати. На підприємстві наказом від 21 січня 2013 року № 20-ОД на основі нормативів чисельності робітників, що діють в Україні, борошномельних, круп’яних, комбікормових, кукурудзообробних і хлібоприймальних підприємств, затверджених наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР 26 вересня 1986 року № 267, таблиця 30, затверджено норматив чисельності апаратників обробки зерна (транспортувальників) на зміну. Збільшення обсягу виконуваних робіт за посадою бухгалтера (службовця) — це збільшення обсягу однорідної роботи на тому ж робочому місці. Проходження державної служби Військовий облік. КОРЖУ Івану Сергійовичу, слюсарю з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин, виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи з доплатою 50 % за вакантною посадою апаратника обробки зерна 3-го розряду в порядку суміщення професій з 15 березня 2013 року (частина третя ст. Найчастіші «як» у роботі з КП. З метою оптимізації чисельності робітників та з урахуванням технологічної можливості на виробничій дільниці хлібоприймальної діяльності пропоную ввести на робочому місці слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин суміщення посади апаратника обробки зерна. У додатках 7–9 наведено зразки документів про введення суміщення посад без попереднього погодження з працівником, а саме: на підставі доповідної записки керівника виробничої дільниці з пропозицією введення суміщення посад (додаток 7) і наказу про введення на робочому місці суміщення посад (додаток 8). Статтями 105 та 32 КЗпП України регулюється порядок застосування загальних норм суміщення професій. Прийняття на державну службу. Частиною третьою статті 32 КЗпП передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Військовий облік: перезавантаження 2017. Стаття 21 КЗпП визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом. Робота з листками непрацездатності на підприємстві.